Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Email Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trường THCS Tân Tập
Trường THCS Tân Tập <c2tantapcg.longan@moet.edu.vn>
hieudn.thcstantap@gmail.com
Đặng Hoàng Yến <danghoangyentantap@gmail.com>,
Đỗ Hiền Văn <dohienvan@moet.edu.vn>,
Đỗ Minh Phụng <phungdm.thcstantap@gmail.com>,
Đỗ Thị Lệ Quân <dtlquanthcstantap@gmail.com>,
Đỗ Thị Ngọc Hạnh <phthanh.c2tantap@gmail.com>,
Đoàn Hồng Phượng <hongphuongthcstantap@gmail.com>,
Đoàn Văn Nghĩa <doannghia12@gmail.com>,
Huỳnh Thị Hồng Gấm <huynhthihonggam9999@gmail.com>,
Huỳnh Thị Phượng Liên <phuonglienthcstt@gmail.com>,
Huỳnh Thị Thanh Nhàn <httnhan1234@gmail.com>,
Nguyễn Thị Hằng <nguyenthihangsp@gmail.com>,
Lâm Quang Phát <quangphatthcstantap@gmail.com>,
Lê Thị Ngọc Trầm <tramltn.thcstantap@gmail.com>,
Lê Thị Phương <lethiphuongthcstantap@gmail.com>,
Lê Thị Trinh <lethitrinh78@gmail.com>,
Lê Thị Xuân Trang <xuantrang77.tantap@gmail.com>,
Lưu Minh Hiếu <hieulm.thcstantap@gmail.com>,
Lê Thị Thùy Linh <lethuylinh99@gmail.com>,
Mai Thành Nghiệm <nghiemmt.c2tantap@gmail.com>,
Ngô Văn Chính <chinhlstantap@gmail.com>,
Nguyễn Huỳnh Nghĩa <huynhnghiathcstt@gmail.com>,
Nguyễn Lê Huyền Trang <trangnlh.thcstantap@gmail.com>,
Nguyễn Phượng Hiếu <nguyenphuonghieuspdl@gmail.com>,
Nguyễn Thanh Thiện <thiennt.thcstantap@gmail.com>,
Nguyễn Thị Chen <ntchen1979@gmail.com>,
Nguyễn Thị Hồng <nguyenhongtantap@gmail.com>,
Nguyễn Thị Kim Ngân <nganntk.thcstantap@gmail.com>,
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh <ntnhanh66@gmail.com>,
Nguyễn Thị Ngọc Mai <maintn.thcstantap@gmail.com>,
Nguyễn Thị Phương Hồng <phuonghong130469@gmail.com>,
Nguyễn Thị Thu Hường <thuhuongtoan09b@gmail.com>,
Nguyễn Thị Thu Thảo <thuthaost91@gmail.com>,
Nguyễn Thị Thu Thủy <thuyntt.thcstantap@gmail.com>,
Nguyễn Thị Thúy <nguyentthuylongan@gmail.com>,
Nguyễn Thị Thúy Ái  <thuyai1989gv@gmail.com>,
Nguyễn Thị Thùy Trang <thuytrangthcstantap@gmail.com>,
Nguyễn Văn Hưởng <yenphung.tantap@gmail.com>,
Phạm Nguyễn Thanh Hà <hapnt.thcstantap@gmail.com>,
Phạm Thị Mỹ Phương <phamphuong0789@gmail.com>,
Phan Thị Tiến <phanthitienthcstantap@gmail.com>,
Phùng Trung Hiếu <trunghieu07spkt@gmail.com>,
Trần Thị Thảo <totoantantap@gmail.com>,
Trần Thành Trung <trunggvc2tantap@gmail.com>,
Trần Thanh Vinh <vinhtt.thcstantap@gmail.com>,
Trần Thị Hà <ttha1977@gmail.com>,
TTrần Thị Kim Phương <kimphuong291211@gmail.com>,
Trần Thị Mỹ Liên <mylien69.tantap@gmail.com>,
Trần Thị Vân Nhi <tranthivannhi.thcstantap@gmail.com>,
Trần Văn Hậu <hauvan2005@gmail.com>,
Hồ Văn Nam <hovannam1966@gmail.com>,
Võ Thanh Hoàng <vothanhhoang8@gmail.com>,
Võ Thị Mỹ Chi <vothimychi1990@gmail.com>
Tác giả: Đỗ Hiền Văn
Trường THCS Tân Tập
Địa chỉ: Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2tantapcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcstantapcg.edu.vn