Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường
I. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG
1. CHI BỘ
- Ông Đặng Ngọc Hiếu - Bí thư chi bộ
- Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh - Phó bí thư
- Ông Đỗ Hiền Văn - Ủy viên
2. BAN GIÁM HIỆU
- Ông Đặng Ngọc Hiếu - Hiệu Trưởng
- Ông Nguyễn Thanh Thiện - Phó hiệu trưởng
- Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh - Phó hiệu trưởng
3. CÔNG ĐOÀN
- Ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch 
- Ông Đỗ Hiền Văn - Phó chủ tịch
- Bà Trần Thị Thảo - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thùy Linh - Ủy viên
- Ông Phùng Trung Hiếu - Ủy viên
4. ĐOÀN THANH NIÊN

- Ông Trần Thanh Vinh - Bí thư
- Ông Đỗ Minh Phụng - Phó bí thư
- Bà Nguyễn Lê Huyền Trang - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên

- Bà Trần Thị Vân Nhi - Ủy viên
5. Đội TNTP
- Ông Phùng Trung Hiếu - TPT Đội
6. Các tổ chuyên môn
- Tổ Toán (Tổ trưởng - Bà Trần Thị Thảo)
- Tổ Lý - Tin - TD (Tổ trưởng - Ông Trần Văn Hậu)
- Tổ Văn (Tổ trưởng - Bà Huỳnh Thị Phượng Liên)
- Tổ Sử - Địa (Tổ trưởng - Bà Phan Thị Tiến)
- Tổ Hóa - Sinh (Tổ trưởng - Lê Thị Phương)
- Tổ Tiếng Anh (Tổ trưởng - Lê Thị Xuân Trang)
- Tổ văn phòng (Tổ trưởng - Mai Thành Nghiệm)
7. Các bộ phận khác
- Phụ trách tài vụ -kế toán: Bà Nguyễn Thị Bích Vân
- Phụ Trách văn thư, thủ quỷ: Ông Mai Thành Nghiệm
- Phụ trách y tế: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
- Phụ trách thiết bị: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
- Phụ trách thư viện: Ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa 
Trường THCS Tân Tập
Địa chỉ: Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2tantapcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcstantapcg.edu.vn