Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024
Nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương; Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Khuyến khích, động viên tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên của đơn vị. Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023, trường THCS Tân Tập tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024. Kết quả có 05 giáo viên được công nhận và 03 giáo viên đại diện cho trường tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2023-2024.
Tác giả: Đỗ Hiền Văn
Trường THCS Tân Tập
Địa chỉ: Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2tantapcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcstantapcg.edu.vn