Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Đ
ẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS TÂN TẬP
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 
Ngày 22 tháng 12 năm 2022 Công đoàn trường THCS Tân Tập tổ chức thành công đại hội Công đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu chọn ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí:
1. Ông Võ Thanh Hoàng       -        Chủ tịch Công đoàn
2. Ông Phùng Trung Hiếu     -        Phó chủ tịch Công đoàn
3. Ông Nguyễn Thành Tài     -        Ủy viên
4. Bà Trần Thị Thảo               -        Ủy viên 
5. Bà Lê Thị Thùy Linh           -        Ủy viên

Trường THCS Tân Tập
Địa chỉ: Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2tantapcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcstantapcg.edu.vn